“Eğer bana anlatırsan, dinlerim. Bana gösterirsen görürüm. Ama deneyimlememe izin verirsen, öğrenirim...”
Lao Tzu

Hafızanızı tarayın... Muhtemelen bugüne kadar bir çok eğitime katıldınız. Kiminin tadı damağınızda kaldı, kimi size ilham verdi, kimi hayatınızda iz bırakacak önemli bilgiler aktardı. Ama bazıları var ki zamanın hızlı akmasını dileyerek içinizden “ben neden buradayım ?” dediniz. Belki aktarılan bilgiler çok değerliydi ama size dokunmadı, belki de içerik beklentilerinize çok uygundu ancak aktarım tarzı enerjinizi aşağıya çekti. Zamanın çok değerli olduğu günümüzde hem katılımcılar hem de kurumlar eğitim projelerinden azami çıktıyı almak istiyorlar. Bunun tartışmasız yolu ise eğitimcinin katılımcılarla yüksek enerjili iletişim köprüsü kurabilmesi, bireysel beklentilere odaklanabilmesi ve beş duyuya tam hitap edebilecek etkin araçları kullanmasından geçiyor. Çünkü dinleyicilerimiz “ yetişkinlerden” oluşuyor.

Yetişkin eğitimlerinde en önemli iki kriter;  dinlemeye değer bulunmak ve aktarılan mesajların doğru algılanıp benimsenmesini sağlamak. “Etkili Sunumda Çağdaş Yaklaşımlar” eğitiminde hedef, bu iki temel kriteri baz alarak dinleyicilerle değerli, uygulanabilir,  akılda kalıcı ve en önemlisi “ kendilerine mal edilebilir “ değerde bilgi aktarma yöntemlerini paylaşmaktır.


Neler Paylaşıyoruz ?

Başarılı Eğitim İçin Temel Prensipler
--> Yetişkin eğitiminde temel ilkeler ve çoklu öğrenme yöntemleri
--> Deneyim + Beklenti = Öğrenme felsefesi üzerine paylaşımlar
--> Yetişkin eğitimlerinde en yaygın öğrenme motivasyonu : Problem merkezli öğrenme
--> Etkili eğitimde dinleme – menfaat ilişkisi kurma
--> Dinleme motivasyonu sağlayacak etkin uyarıcılar ve kullanma yöntemleri
--> Etkin bilgi aktarımında karşılaştırma yöntemleri

Eğitim içeriği Hazırlama Yöntemleri
--> Katılımcı ihtiyaçlarını ve bilgi düzeylerini analiz etme yaklaşımları
--> Eğitim hedefini net tanımlama ve özetleme yaklaşımları
--> Çoklu öğrenmeye uygun eğitim dili geliştirme teknikleri
--> Eğitim akıl haritası oluşturma modelleri
--> Ana bilgi ve destek bilgilerin sentezlenme yöntemleri
--> Etkin eğitimde örnek, alıntı ve vaka hazırlama yöntemleri

Eğitim Sunum Yaklaşımları
--> Başarılı eğitimde ses tonu ve beden dili kullanımı
--> Etkin sunumda dil seviyesi belirleme ve ilişki kurabilme teknikleri
--> Etkili sunumda ana mesaj aktarma yöntemleri ve hedef ile uyum sağlama teknikleri
--> Sunum hedefine uygun görsel araçlar ve uygulamalar
--> Sunum hedefine uygun işitsel araçlar ve uygulamalar


Program Sonucu Kazanımlarımız Neler ?

--> Eğitim içeriği hazırlama ve “ ana mesaj” yaratmada üst yetkinliklere sahip olmak
--> Çoklu öğrenme prensiplerine hakim olmak
--> Sunulan bilgilerin akılda kalıcı ve uygulanabilir olmasını sağlamak
--> Mesaj aktarımında ses tonu ve vurgulamaları çok daha etkin kullanmak
--> Eğitimde kullanılacak çağdaş sunum enstrümanlarını tanımak ve uygulamak
--> Eğitim zamanını etkin ve hedefe yönelik kullanma konularında gelişmek
--> İnteraktif sunum ortamı yaratma konusunda üst becerilere sahip olmak
--> Eğitim verimliliğini üst seviyeler çıkartacak örnekleme, alıntı ve vaka analizlerini daha etkin kullanmak
--> Sorular, zor dinleyiciler ve olumsuz ifadelerle baş etme konusunda uzmanlaşmak
--> Katılımcıların var olan bilgilerini tazelemelerine, ön yargılarından arınmalarına, potansiyel güçlerinin farkına varmalarına yardımcı olmak.