Meslek tanımı olarak kullandığımız kelime  eğitim  olsa da, “bilgi ve deneyim paylaşma” sektöre girmesi gereken bir terminoloji belki de. Çünkü bizler aslında öğretmiyoruz ancak çok daha değerli bir hedefe yönelik çalışıyoruz ;

--> Katılımcılarda yüksek düzeyde farkındalık yaratmak
--> Var olan bilgilerin etkin kullanımına yardımcı olmak
--> İlham vermek

Bu üç önemli hedef, eğitim içeriği hazırlama ve sunma süreçlerimizde belirleyici rol oynuyor. Teknolojinin sağladığı olanaklar ve artan farkındalıklar nedeniyle bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu gerçek, bizleri katma değeri yüksek içerik hazırlama konusunda motive ediyor ancak aynı zamanda da zorluyor. En iyiyi yakalamak için bilgiyi doğru ve müşteri odaklı harmanlamak çok daha önemli hale geliyor. Bu nedenle eğitim yaklaşımımız, her bir müşteri için “yeniden tasarlamak“ temeline dayanıyor.
Yeniden tasarlamak ilkesi üzerine kurgulanan eğitimler, yetişkin öğrenme sürecinde temel olan “yaşayarak öğrenme” yöntemleri ile şekilleniyor.

Bu nedenle eğitim içeriklerimizi teorik bilgilendirmelerin yanı sıra ağırlıklı olarak sektörel örneklemeler, sektör dışı örneklemeler, karşılaştırmalı bilgi aktarımı, reel vaka analizleri, sanal vaka analizleri ve geri bildirimler oluşturuyor. Bu süreç ise hem müşteriyi hem de rekabeti çok iyi analiz etmeyi gerektiriyor. Yeniden tasarlama ve ön çalışma sürecimiz, eğitim başarılarımızın temelini oluşturuyor.

Öğrenme Engellerini Nasıl Aşıyoruz?

Tanım göreceli bir anlam taşıyor olsa da günümüzde çoğumuz zaman fakiriyiz. Gerek iş gerekse özel hayatımızda sorumluluklarımız çok fazla, yüklerimiz çoğu zaman ağır...Buna paralel olarak hayattan beklentilerimiz de yüksek. Bu gerçeklerin hayatımızdaki kaçınılmaz yansıması ise konsantrasyon güçlüğü. Konsantrasyon güçlüğü ise içeriği ne kadar güçlü olursa olsun, eğitim projelerinde öğrenme engeli şeklinde kendini gösteriyor.

Konu ile ilgili almış olduğumuz psikolojik ve koçluk temelli eğitimler yardımıyla yetişkin öğrenme süreçlerinde yüksek konsantrasyon sağlama konusunda çok yol aldık ve bu yöntemleri eğitimlerimizde uygulamak yoluyla başarı grafiğimizi daha da yukarı seviyelere çektik.  Aşağıdaki temel başlıkları dikkate aldık :

--> Dinlenmeye değer hazırlık ve sunum yapmak
--> Katılımcıların bireysel beklentileri ile kurum beklentileri arasında doğru denge kurmak
--> Zamanı verimli kullanmak yoluyla ana mesajlar üzerine yoğunlaşmak
--> Çağdaş görsel ve işitsel eğitim araçlarını etkin kullanmak
--> Problem çözümü odaklı içerik hazırlamak
--> Eğlenerek öğrenme ilkesini benimsemek
--> Yüksek oranda geri bildirim sağlamak


Eğitim Tasarlama

Tasarım. Bir obje tasarlamak, bir ürün tasarlamak, bir sanat eseri tasarlamak veya bir iş modeli tasarlamak hatta bir hayatı tasarlamak..

Proje Uygulama

Çoğu firmanın kullandığı bir tanımlama var : Danışmanlık ! Yanlış bir tanımlama değil belki de ancak İddiası yüksek ve kapsamı çok geniş bir ifade...