Eğitimde Projelerinde Kritik Nokta : Modelleme

Eğitim kariyerim boyunca çok farklı şirketler ve pozisyonlar için gerçekleştirdiğim projeler sonucunda, başarılı eğitimler sunmak için en kritik unsurun “ modelleme” olduğu sonucuna vardım. Eğitimi oluşturan tüm faktörler ( konu, eğitimci, içerik, mekan, katılımcı, ekipman... ) sabit düşünüldüğünde, sadece modellemeyi doğru yaparak çok farklı sonuçlar elde edilebileceğini gördüm. Dolayısıyla, yetişkin eğitimlerinde, her bir kültür, pozisyon, içerik ve en önemlisi hedef için, konu aynı olsa bile farklı modellemeler tasarlanması gerektiğine inanıyorum. Peki modelleme ne demek? Modelleme, en kısa tanımı ile “bilgiye kısa yol yaratmak” demek. Çünkü eğitim gibi zamanı tanımlı ve kısıtlı bir aktarımda azami verimliliği sağlamak en önemli unsur. Ancak doğru modelleme yapabilmek için öncelikle aşağıda belirtilen iki temel konunun çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Keza bugün birçok eğitim projesinin arzulanan sonucu yaratamamasında, belirtilen noktaların gözden kaçması yatıyor.

Kurum -  Katılımcı Beklenti Ortaklığı
Yetişkinler “Problem Çözümü Odaklı“ öğrenmeye yatkın. Bu nedenle eğitim tasarlanırken bu – problemin – ne olduğu çok net tanımlanmalı, kurgu bu problem veya problemler üzerine yapılmalı. Ancak bu yaklaşımda en kritik

nokta, eğitimi talep eden ve problemi ifade eden kurum ile eğitime katılacakların – problem – ile ilgili görüş birliğinde olması. Diğer bir ifadeyle, problem çözümü odaklı eğitimler, dolaylı olarak yeni problemlerin doğmasına neden olmayacak şekilde tasarlanmalı.

Öğrenme İsteği

Problem çözümüne odaklanan kurguda, öncelikli olarak  önerilen çözümlerin – bireysel - faydalarına vurgu yapılmalı. Çalışanların birer ekip üyesi olduğu düşünüldüğünde tüme varım mantığı ile hareket edilmeli. Modelleme yapılmadan önce bireylerin gerçekten planlanan eğitimlere istek ve inançla mı katıldığı yoksa üst yönetimin kararlarına uyma zorunluluğu ile mi hareket ettiği iyi anlaşılmalı. Dolayısıyla modelleme, bireysel ihtiyaçlara odaklanmalı ve katılımcılarda öğrenme isteği yaratmalı.

Bu iki önemli noktada doğru adım atılması halinde tasarlanacak eğitim modellerinin çok daha başarılı sonuçlar doğuracağını, uzun yıllara yayılan deneyimlerim doğrultusunda içtenlikle ifade edebilirim.

İçeriklerimiz çok zengin, konumuza hakimiz, bilgide günü yakalıyoruz. Ancak eğitim projelerinde gerçek anlamda katılımcıların düşüncelerine, duygularına, ihtiyaçlarına odaklanarak farkındalık yaratabiliyor muyuz ?

Bu sorunun cevaplarından biri olan ve katma değerinin yüksek olacağına inandığım bir modeli sizlerle paylaşmak istiyorum.

Çoğu eğitim içeriği, tanımlı konu çerçevesinde oldukça zengin. Bilgi kaynaklarının sınırsızlığını ve eğitimcilerin deneyimlerini bir araya getirdiğimizde ortaya çok başarılı eğitim projeleri çıkabiliyor. Ancak bugün geldiğimiz noktada, hiç bir ana içerik yan konularından tam bağımsız bir sunumla arzulanan verimi yaratmıyor. Yan konuların, uzmanları tarafından desteklendiği bir modelleme, eğitim hedefine ulaşma yönünde önemli katkılar sağlıyor.

Konuyu bir örnekle açıklamanın faydalı olacağını düşünüyorum. Ana eğitim konusunun

“Satış Odaklı Müzakere Teknikleri“ olduğunu ve hedef kitlenin orta kademe yöneticiler olduğunu varsayalım. Müzakere konusunun tüm detaylarını teorik, pratik ve içerik olarak kapsayan mükemmel bir eğitim projesi hazırladığımızı düşünelim. Peki, aktardıklarımızın hayata geçmesi için başka disiplinlerden destek almak faydalı olur mu , bunu sorgulayalım.

Benim cevabım evet. Çünkü tam donanımlı bir müzakereci olmak için, bizlerin içeriğinde yer almayan başka uzmanlık alanları var ki bu konuların aşinalık boyutunda dahi aktarılması çok büyük önem taşıyor. Bu noktada ; stres yönetimi, drama, imaj, etkili konuşma, diksiyon, tasarım mantığı gibi farklı disiplinler devreye giriyor. Ana çatı müzakere olmakla birlikte belirtilen disiplinlerle tanışıklık, eğitim verimliliği adına büyük önem taşıyor.  Bu yaklaşım ise, katma değeri yüksek bir eğitim projesinde ekip çalışmasının önemini ortaya koyuyor.

Konu ile ilgili diğer modelleme örneklerini ve olumlu sonuçlar aldığım uygulamaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.

Sevgilerimle,