“Perakende sektöründe gelişim göstermesi gereken önemli konulardan biri, görüşümüzce Kampanya Yönetimi... Eğitim ve danışmanlık çalışmalarımızda, gözlemleyerek ve sürece dahil olarak çok daha etkin ve bilinçli Kampanya Tasarlama çalışmaları yapabileceğini kanıtladık.
Yeter ki farkında olalım...”

Ebru Güresin

Gün geçmiyor ki cep telefonlarımıza, mail kutularımıza, sosyal medya kanallarımıza hatta kapılarımıza gelen bir kampanya ile karşılaşmayalım... Bir düşünün; ne yoğun bir algı bombardımanı altındayız. Karşı mıyız? Elbette hayır. Tüketici olarak çok da memnunuz aslında. Pazarın kral ve kraliçeleri olmanın keyfini sürüyoruz.

Ama ya müşteriye hiç dokunmayan, ilgi alanından çok uzaklarda ve şirketin geleceğini kurguladığı temelleri sarsacak kampanyalar yapılıyorsa ? Ya “size özel” vurgusuyla değeri ön plana çıkartılmaya çalışılan bu mesajlara, müşteri bir göz ucuyla bakıp siliyor ya da hatta öfkeleniyorsa? Veya umut bağladığımız bir çok kampanya hiç de beklediğimiz katma değeri yaratmıyorsa ?

İşte orada bir durup düşünelim istiyoruz. Düşünelim istiyoruz, çünkü bu çok değerli pazarlama aktivitesinin, günü kurtarmak adına geleceği riske atan eylemlerle değil, kurum vizyonu ile uyumlu, güven uyandırıcı ve müşteri sürekliliğini sağlayıcı yöntemlerle yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kurumsal verileri, Pazar koşullarını ve rekabeti ön planda tutarak öngörüsü kuvvetli kampanyalar planlamanın önemi çok büyük. Anlık kararlar, hatta panik eylemlerle yapılan kampanyaların şirketlere orta ve uzun vadede önemli kayıplar getirdiğini biliyoruz. Evet, şirketlerin günlük hayatını etkileyen  “nakit akım” gerçeği var, ancak akılcı, planlı ve hedeflere odaklı kampanyalar yaratmak mümkün mü? Hep beraber sorgulamak istiyoruz.

İş hayatında yaşadığımız ve gözlemlediğimiz ihtiyaçlardan yola çıkarak yarattığımız Kampanya Tasarımı ve Yönetimi Workshop çalışmasını, ilk kez tasarlayan ve eğitim sektörüne kazandıran kurum olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.

Kampanya Tasarımı ve Yönetimi Workshop’ u etkili, verimli, gelecek odaklı ve en önemlisi müşteri sadakati yaratacak kampanya modellerini tasarlamayı, planlamayı ve hayata geçirmeyi hedefleyen, “reel çıktı” beklenen bir ekip çalışmasıdır.


Ekip Çalışma Konularımızı Neler Oluşturuyor ?

--> Kampanya Hazırlık Sürecinde Belirleyici Parametreler
--> Kampanya Hedefi Belirleme
--> Kampanya Yönetiminde Doğru Müşteri algısı Yaratma
--> Etkin Kampanya Yönetiminde Kilit Noktalar
--> Kampanya Yönetiminde Temel Yaklaşımlar
--> Kampanya Yönetiminde Müşteri Odaklılık
--> Kampanya Yönetiminde Etkin CRM Kullanımı
--> Kampanya Yönetiminde Matriks Uygulama
--> Kampanya Yönetiminde Etkin Mesaj Kullanımı
--> Kampanya Performans Ölçümü

Program Sonucu Kazanımlarımız Neler ?

Kampanya Tasarımı ve Yönetimi Workshop, şirket yöneticilerinin katılımı  ve konusunda uzman yönlendiricilerin katkısı ile şekillenen aktif bir çalışma platformudur. Workshop’u takip eden dönemde, şirket alınan kararlar ve çıktılar doğrultusunda bir proje çalışma programı yapar.

Projenin planlanma ve uygulama aşamasında workshop sunum ekibi, ara çalıştaylar ile projeye destek verir.