Çoğu firmanın kullandığı bir tanımlama var : Danışmanlık ! Yanlış bir tanımlama değil belki de ancak İddiası yüksek ve kapsamı çok geniş bir ifade. Belki de sektörlerin henüz kurumsallaşma aşamasından geçtiği dönemlerde bu tanımlama daha uygundu. Ancak günümüzde, küreselleşmenin de hızlı bir şekilde yönlendirmesiyle kurumlar artık çok değerli ve başarılı sistemlerle yönetiliyor. İş akış süreçleri ve planlamalar dünyaca kabul görmüş yöntemlerle paralel olarak yürütülüyor. Dolayısıyla bizim çalışma felsefemize Proje Uygulama tanımı daha çok uyuyor.

Proje Uygulama, eğitim verdiğimiz kuruma sunulmuş olan içerik sonucunda ortaya çıkan karar ağacının şirket içi uygulaması çerçevesinde yaptığımız bir çalışma. Bir çok kurum, eğitim sonucunda elde edilen çıktıların gerçek iş ortamında anlamlı bir davranış şekli haline gelmesini arzu ediyor. Özellikle Kampanya Yönetimi, Müzakere Planı Hazırlama Teknikleri, Kilit Müşteri Yönetimi gibi sistem geliştirmeye yönelik eğitimlerin devamı olarak uyguladığımız projeler, çalışanların da sürece katılımı ile başarısı ölçülebilir sonuçlar doğuruyor.

Proje Uygulama çalışmalarında farkımız, konu çerçevesinde şirket içinde aktif olarak bulunmak ve grup liderleri ile sistemli bir çalışma içine girmek. Bunun yanı sıra, grup liderleri ile  sanal ortamda iletişim platformu kurarak süreci daha da verimli hale getirmek.

Önceden tanımlanmış bir süre ve hedef çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz Proje Uygulama çalışmalarında yaklaşımlarımız ;
--> Uygulama konusunun şirket içi liderleri ile çalışma grubu kurmak
--> Ana hedefe ulaşmak yönünde gerekli olacak tüm kaynakları (insan, zaman, para) önceden planlamak, onay almak
--> Ana hedefe ulaşama yolunda alt hedefleri net tanımlamak ve konu dahilinde stratejik planlama yapmak
--> Ana hedefe ulaşma yönünde tüm iş akışlarını ekip ile birlikte gerçekleştirmek ve sorumluluğu paylaşmak
--> Ara çalıştaylar ile süreci kontrol etmek ve geliştirmek
--> Hayata geçen uygulama konuları ile ilgili ara ve ana performans değerleme çalışmaları yapmak


Eğitim Yaklaşımı

Meslek tanımı olarak kullandığımız kelime eğitim olsa da, “bilgi ve deneyim paylaşma” sektöre girmesi gereken bir terminoloji belki de. Çünkü bizler aslında öğretmiyoruz ancak çok daha değerli bir hedefe yönelik çalışıyoruz ;

Eğitim Tasarlama

Tasarım. Bir obje tasarlamak, bir ürün tasarlamak, bir sanat eseri tasarlamak veya bir iş modeli tasarlamak hatta bir hayatı tasarlamak..